CSG-TAX  

ACCOUNTING-TAX-PAYROL

CONTABILITATE

 • Asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
 • Evidenţă contabilă;
 • Supravegherea departamentului contabil;
 • Asistenţă la angajarea personalului pentru departamentul contabilitate;
 • Întocmirea sau verificarea şi certificarea situaţiilor financiare;
 • Analize economico-financiare;
 • Expertize contabile;
 • Cenzorat;
 • Lucrări cu caracter financiar-contabil de organizare administrativă;
 • Asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
 • Servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate;
 • Pentru asociaţiile de proprietari, evidenţă contabilă şi întocmirea listelor lunare cu cheltuielile repartizate pe fiecare apartament, întocmirea registrelor fondului de rulment, fondului de reparaţii, fondului de penalităţi, fondurilor speciale, registrul jurnal, registrul inventar, întocmirea lunară a situaţiei soldurilor elementelor de Activ/Pasiv şi depunerea semestriala a acesteia la compartimentele acreditate din cadrul Consiliilor Locale/Primărie.


Soft utilizat:

  

Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată prin norme specifice.  Ea răspunde nevoilor de informare financiară şi contabilă, internă şi externă a acestor întreprinderi.

Profesioniştii contabili în îndeplinirea misiunilor trebuie să-şi asume responsabilitatea faţă de utilizatorii finali, aceasta presupunând:

 • Să fie conştienţi de rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei şi a interesului public;
 • Să fie convinşi de rolul social pe care profesio­niştii contabili îl au la nivelul unei entităţi şi la nivel naţional;
 • Să cunoască modul de organizare al profesiei contabile – modul de înfințare şi organizare;
 • Să înţeleagă semnificaţia şi termenii cheie pentru profesia contabilă: unitatea şi unicitatea;
 • Şi nu în ultimul rând să cunoască şi să înţeleagă contextul social şi politic în care îşi desfăşoară activitatea.

Toate aceste consideraţii se regăsesc în două serii de concepte şi anume în primul rând cel care se referă la Educaţie, Etică şi Calitate şi în al doilea rând cel care se referă la Ştiinţă, Moralitate şi In­dependență.

Ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea raportărilor financiare, activitatea de cenzorat, expertizele contabile sunt reglementate prin norme generale de bază precum norme de comportament profesional, nor­me de lucru şi norme de raportare. Aceste norme sunt obligatorii pentru fiecare lucrare de contabilitate în parte.

Normele de comportament derivă din obligaţiile asumate prin acceptarea codului etic al profesiei contabile: integritate, obiectivitate, competență, calitate, secretul profesional, responsabilitatea şi altele. Normele de lucru sunt în ce priveşte contractarea şi programarea lucrărilor, delegarea şi supravegherea, documentarea şi utilizarea lucrărilor altor specialişti. Normele de raportare sunt specifice fiecărei activităţi contabile în parte.