CSG-TAX  

ACCOUNTING-TAX-PAYROL

Contabilitate: contabilitate financiară, verificare lucrări contabile, elaborare politici şi proceduri contabile, analiză financiară, expertiză contabilă, Business Process Outsourcing, etc.

  • Fiscalitate: informaţii legislative, consultanţă fiscală, certificare declaraţii, reprezentare la inspecţiile fiscale, expertize fiscale, întocmire dosar preţ de transfer, alte servicii cu caracter fiscal.

 

  • Salarizare şi resurse umane: salarizare, administrare de personal, recrutare şi selecţie de personal în domeniul financiar-contabil, etc.

 

  • Traduceri: traduceri profesionale engleză, spaniolă, franceză, croată.

  • Mediere